Article

Full text   PDF | 65 kB
Dossier complet   PDF | 7 MB

Treball col·laboratiu, visions disciplinàries

El periodisme en el context de la cultura participativa

Jordi Sánchez Navarro (jsancheznav@uoc.edu)

Professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC

Lluís Pastor (lpastor@uoc.edu)

Director dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOCresum

La creixent gamma d'eines i serveis en línia que possibiliten noves formes de comunicació afavoreix el creixement de les demandes d'interactivitat dels públics. Això fa que els mitjans de comunicació hagin d'operar cada cop més en un context de cultura col·laborativa. Davant d'aquesta realitat, alguns productors de mitjans fomentaran la participació dels seus públics i aprofitaran els continguts generats pels usuaris, mentre que d'altres adoptaran una postura resistent. Es preveu que la majoria de mitjans de comunicació intentaran trobar una posició estable entre els dos extrems, mirant d'establir una nova relació amb els seus públics. Aquest article es pot llegir com un diàleg en el qual, d'una banda, s'explicita amb exemples concrets que la tendència a la creació de veritables comunitats participatives de creació de continguts és imparable i, de l'altra, s'exposen una sèrie de reflexions des de la teoria del periodisme sobre com es pot gestionar la demanda d'interactivitat i l'impuls participatiu dels públics.

paraules clau

cultura participativa, interactivitat , periodismeData de presentació:  gener de 2009
Data d'acceptació:  febrer de 2009
Data de publicació:  abril de 2009 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.