Número 2 (2006)

Presentació

Objectius

UOC Papers és una publicació electrònica de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una orientació interdisciplinària, que té per objecte publicar textos originals universitaris de divulgació que se centrin en la confluència dels àmbits temàtics propis de la universitat amb la societat del coneixement. A més a més, la revista vol ser una plataforma per a la difusió de novetats editorials rellevants d'aquest mateix àmbit.

Pujar

Destinataris

El públic natural de UOC Papers és, per la seva vocació interdisciplinària i de divulgació, la comunitat universitària —i el públic en general— que s'interessi pels efectes i la influència de l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació en les persones, les organitzacions i la societat en general.

Pujar

Periodicitat

UOC Papers és una revista semestral. Tanmateix, els continguts de cada número no es publiquen necessàriament tots de cop, sinó que poden anar apareixent de manera periòdica al llarg de sis mesos, fins que el número es dóna per tancat.

Aquest sistema permet accelerar notablement el temps de publicació dels continguts de la revista, sense la necessitat d'esperar que tot el número estigui editat.

Pujar

Llengües

La llengua vehicular de la revista és la catalana, però aquest fet no ha d'impedir que un número pugui contenir articles en castellà o anglès.

Pujar

Procés d'arbitratge

Els articles rebuts passen en tots els casos per un procés d'arbitratge (peer review) per part d'avaluadors designats pel Consell Editorial. Els avaluadors emeten un judici sobre les propostes de publicació, amb les observacions que consideren pertinents. Quan l'avaluació és positiva, les observacions dels avaluadors s'envien als autors per mitjà dels editors de la revista.

Pujar

Drets

Els continguts publicats a UOC Papers estan subjectes a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca. Així, doncs, se'n permet la còpia, distribució i comunicació pública sempre que se citi l'autor del text i UOC Papers, tal com consta en la citació recomanada inclosa en cada article, però no se'n poden fer usos comercials ni obra derivada.

Pujar

Seccions

Cada número de UOC Papers pot incloure:

Sota l'epígraf A fons,

  • un article central, que es publica amb una presentació signada per un membre designat pel Consell Editorial, eventualment també amb un recull de bibliografia comentada.

En l'apartat Miscel·lània,

  • 2-5 articles miscel·lanis que, com en el cas anterior, han de ser originals i han d'haver rebut l'aprovació d'almenys dos avaluadors externs.

En l'apartat Anàlisi i debat,

  • 2-5 articles crítics al voltant d'una obra (o de part d'una obra, o de més d'una obra), que tenen per objecte la discussió crítica de les seves tesis tot contextualitzant-la, comparant-la amb literatura ja publicada, aportant-hi opinió, etc.

En l'apartat Ressenyes,

  • 2-4 recensions d'obres especialitzades d'interès acadèmic, acompanyades d'una anàlisi o un comentari crític.

Amb el títol Tria de llibres,

  • una selecció de novetats editorials realitzada pel Consell Editorial.

Si es considera convenient, els números de UOC Papers poden incloure treballs estructurats en dossiers monogràfics o també notes breus sobre experiències o projectes en curs, cròniques de congressos, etc.

Pujar
Llicència de Creative CommonsEls textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor i la revista que els publica (UOC Papers), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.