Article

Text complet   [en espanyol] | PDF | 875 kB

La ciutat com a espectacle. Màrqueting territorial, internet i atracció turística a Santiago de Compostel·la. Èxit o fracàs?

Yolanda García (ygarciava@uoc.edu)

Màster en Societat de la informació (UOC)

Investigadora social en el GIST-IDEGA de la Universitat de Santiago de Compostel·laresum

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ens permeten difondre i revalorar la cultura local en la societat de la informació per mitjà de la comunicació intervinguda per ordinador. Amb el desembarcament de les TIC i l'accés social a la informació en format web, es desenvolupa la producció audiovisual com un instrument de màrqueting i atracció de la «mirada de l'opinió pública». Les ciutats actuals competeixen per atreure visitants i inversors i per construir una «imatge de marca» que les diferenciï de les seves ciutats competidores. La cultura local i les identitats comunitàries, tradicions locals, música, gastronomia, estils de vida, etc., tenen la possibilitat de convertir-se en productes digitals oferts en un mercat global, amb portals web i sistemes de comerç electrònic concebuts com a estratègies de comunicació i màrqueting territorial. D'aquesta manera, les TIC tenen la capacitat de convertir-se en instruments que faciliten la comunicació, amb la qual cosa contribueixen a la formació d'una nova cultura audiovisual i reforcen la identitat cultural de ciutats i municipis; aquesta circumstància comporta la producció d'audiovisuals com un espectacle i la creació de necessitats de consum a partir de l'estètica. En aquest article, introdueixo els fonaments teòrics i conceptuals que permeten establir relacions entre les TIC, la cultura audiovisual i la formació d'economies culturals a escala local; es mostra, a més, una anàlisi d'un cas que ha tingut lloc al municipi de Santiago de Compostel·la, a Galícia, nord-oest d'Espanya.

paraules clau

TIC, comunicació intervinguda per ordinador, cultura audiovisual, economia cultural, màrqueting territorialData de presentació:  gener de 2009
Data d'acceptació:  febrer de 2009
Data de publicació:  abril de 2009 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.