Article

Text complet   [en espanyol] | PDF | 475 kB

Coneixement, creativitat i programari lliure: una oportunitat per a l'educació en la societat actual

Juan Cristóbal Cobo (ccobo@flacso.edu.mx)

Facultat Llatinoamericana de Ciències Socials (Mèxic)resum

Aquest treball proposa una anàlisi entorn dels beneficis i oportunitats que es deriven de la idea d'enriquir els processos d'aprenentatge per mitjà de tecnologies desenvolupades amb programari lliure. De manera complementària s'analitza, des de diferents enfocaments, el cercle virtuós que hi ha entre educació, creativitat i la filosofia del programari lliure. Aquesta anàlisi procura contribuir a la discussió entorn de quines iniciatives, metodologies i estratègies planteja la societat del coneixement per a repensar l'educació del segle XXI.

La trilogia entre educació, creativitat i programari lliure no solament dóna compte de les oportunitats que això pot portar al context formatiu de les escoles actuals, sinó que a més contribueix a evidenciar totes les transformacions que fins ara no s'han posat en marxa.

paraules clau

free software, arquitectura de la participació, educació, innovació, programari lliureData de presentació:  gener de 2009
Data d'acceptació:  febrer de 2009
Data de publicació:  abril de 2009 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.